hamburger facebook instagram twitter

Expect a Better Tomorrow

Det finns temadagar för det mesta och numer, även en dag för en bättre morgondag. Vi på Sigma och Danir bestämde oss nämligen 2017 för att göra nyårsafton till ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen”. På denna dag och här på vår hemsida, kommer vi varje år presentera ett initiativ som ska bidra till en bättre morgondag. 2021 års initiativ för en bättre morgondag är Femmegineering. Ett initiativ som ska lyfta fram kvinnliga förebilder i branschen och på tekniska utbildningarna för att inspirera tjejer att välja ingenjörsyrket.

Årets Initiativ:Femmegineering

Av de som söker till ingenjörsprogram på teknisk högskola eller universitet är endast 25% tjejer. Det är en alldeles för låg siffra och det vill vi förändra. För att ingenjörsyrket ska bli ett naturligt val även för tjejer vill vi lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsyrkena, synliggöra dem och låta dem dela med sig av sina erfarenheter till tjejer som utbildar sig inom dessa yrken. Femmegineering ska också lyfta fram tjejer som studerar på tekniska högskolor, där de kan inspirera andra i samma situation och dela med sig av sina erfarenheter och av de sätt som har fungerat för dem att känna sig hemma på utbildningen.

Läs mer

Initiativ 2020:Haveriet

Haveriet var ett initiativ där vi informerade om livet under ytan, att havet är livsviktigt för oss människor. Vi tog också upp och berättade om läget längs vår svenska kust. Där övergödning, plastskräp och överfiske skapar en problematik som måste upp till ytan. Haveriet blev starten för den stiftelse som Marint Kunskapscenter ska driva kring projekt som rekryterar fler Unga Havsambassadörer, ger en ökad havsmedvetenhet och i förlängningen en bättre havsmiljö.

Läs mer

Initiativ 2019:Funkisfonden

Funkisfonden ville belysa att människor med intellektuella funktionsnedsättningar, generellt sett har mer problem med hälsan och att idrott och fysisk motion har stor betydelse för att minska detta. Vi ville också hjälpa Special Olympics Sverige, att skicka fler aktiva till Special Olympics World Games. Funkisfonden ville även inspirera alla med funktionsnedsättningar, till att våga tro på att de också kan ha drömmar och mål.

Läs mer

Initiativ 2018:Segerpotten

Segerpotten var en insamling för att kunna ge en segerpremie till 2018 års vinnare av OBOS Damallsvenskan. Segerpotten lyfte även debatten kring damfotbollens ekonomiska situation. Under året samlade Segerpotten in 252 886 kronor som oavkortat gick till Piteå IF, vinnarna av OBOS Damallsvenskan 2018.

Läs mer

Ett annorlunda välgörenhetsinitiativ

Till skillnad från många andra välgörenhetsorganisationer så använder vi inte insamlade medel till administrativa kostnader. Inte en enda krona. Alla kostnader för att driva de välgörenhetsinitiativ som presenteras här står Sigma och Danir AB för. Det innebär att varenda krona du skänker går till förmånstagaren.

Garanten

Bakom den här sidan och alla de insamlingar och initiativ som presenteras här står Sigmas ägare, Danir AB. Danir AB är garanten för att alla insamlade medel kommer dit de ska och alla transaktioner bevakas av revisionsbyrån Deloitte som är tredjepartsgarant.

sigma.se