hamburger facebook instagram twitter

Haveriet

Vi startade Haveriet för att havet längs vår svenska kust behöver hjälp. Vi ville mobilisera fler att vara med och sprida kunskap om hur det står till under ytan. Och hur betydelsefullt havet är för oss ovanför ytan. Vi ville också ställa lite krav och engagera företag, politiker och myndigheter så att vi tillsammans kan få till en förändring. Och för att visa att det är möjligt visade vi under året positiva exempel där havsmiljön förbättrats när initiativ tagits för att få till en förändring. Vi uppmanade våra yngre följare att engagera sig lite extra och ansluta sig till skaran av Unga Havsambassadörer. Andra miljö- och havsentusiaster bjöd vi in till att bli ”Haverister” genom att bidra med en slant till insamlingen, eller engagera sig i att plocka skräp på en strand.

Att öka havsmedvetenheten i alla åldrar var Haveriets huvuduppgift under året. Vi ville informera om livet under ytan, att havet är livsviktigt för oss människor, att det stabiliserar klimatet genom att ta upp en tredjedel av koldioxidutsläppen och att det producerar hälften av allt syre i luften vi andas.

Kraften och energin hos våra unga är stark och ett av målen med Haveriet var att rekrytera och etablera fler Unga Havsambassadörer längs den svenska kusten. Där kan de spela en stor roll för en ökad havsmedvetenhet och i förlängningen ett friskare hav. Det arbetet pågår för fullt och vi satte under året ihop ett ”studiepaket” i samarbete med Marint Kunskapscenter, baserad på deras marinpedagogik.

Haveriets hade även en insamling där företag och privatpersoner kunde bidra till en pott vi lämnade över till Marint Kunskapscenter i Malmö. De ska nämligen fortsätta att driva Haveriet kring projekt som bland annat ger fler Unga Havsambassadörer, ökad havsmedvetenhet och i förlängningen en bättre havsmiljö.

Den totala potten

Stort tack till alla som varit med och bidragit till kampen för en bättre havsmiljö!

52550 SEK

FÖRETAG SOM VAR MED OCH STÖTTADE HAVERIET